fbpx

Şeniz Pamuk

PSİKOLOG

Şeniz Pamuk, 1981 yılında Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra, bir yıl İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde eğitim almış ve daha sonra psikoloji eğitimine Boğaziçi Üniversitesi’nde devam etmiştir. Pamuk, 1985 yılında Psikoloji lisansını, 1987 yılında ise aynı üniversitede Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını bitirmiştir. Pamuk, bu süreçte, Prof. Dr. Güler Fişek tarafından yürütülen “Türk Ailelerinin Yapısı” ile Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından yürütülen “Okulöncesi Eğitimde Annenin Rolü” araştırmalarında da görev almıştır. Bir dönem Freiburg Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına da devam eden Pamuk’un tez konusu “Alman ve Türk Çocuklarının Boşanmayı Algılamaları”dır.

Pamuk, lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra Özel Robert Lisesi Çocuk İnceleme Merkezi’nde görev almış, bir yandan da Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk ve Genç Birimi’nin kuruluşuna katkıda bulunmuştur. 2008 yılına kadar bu kurumda terapist olarak çalışmış olan Pamuk, genç terapistlerin eğitimleri ve “Mesleğe Hazırlık” programlarının yapılanması ve birçok araştırma ve yayının oluşmasında da rol almıştır. Pamuk, 2008 yılında Özel Beyaz Bireysel Gelişim ve Aile Danışma Merkezi’ni kurmuştur ve halen çalışmalarını bu merkezde sürdürmektedir.

Pamuk, dışavurumcu sanat terapisi, EMDR, bilişsel-davranışçı terapi, aile terapisi, travma terapileri, dinamik terapiler ve bilişsel ve projektif testler alanında sayısız eğitime katılmış, 2005-2012 yılları arasında kendi psikanalizini tamamlamıştır.

Pamuk’un travma alanında EMDR ve sanat terapisi kullanımı ile ilgili makaleleri ve psikoloji alanında değişik konulara yönelik olarak hazırlanmış kitaplarda yazdığı bölümler bulunmaktadır. Pamuk, birçok kurum bünyesinde yüzyüze ya da çevrimiçi olarak ailelere, eğitimcilere ve öğrencilere yönelik olarak konuşmalar gerçekleştirmiştir.

Pamuk, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Mülteciler Birimi başta olmak üzere birçok STK’da gönüllü olarak görev almıştır. Pamuk, Bilgi Üniversitesi, Klinik Psikoloji-Çocuk ve Ergen Alt Dalı’nda ders vermiş olup aynı bölümde süpervizörlük görevine devam etmektedir.

Pamuk’un 2021 yılında “Korku Çağında Çocuk Yetiştirmek” isimli kitabı Varlık Yayınevi tarafından yayınlanmıştır.