Doç. Dr. Bilge Uzun

AKADEMİSYEN

Dr. Uzun, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında Berlin Humboldt Üniversitesi’nde burslu araştırmacı olarak akademik çalışmalarda bulunmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında Doktora programını tamamlamasıyla Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Yarı Zamanlı Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışan Uzun’un Doktora başarısı Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından desteklenmiş ve bir yıl süreyle yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma (PostDoc) bursu kazanmıştır. Londra’da bulunan Roehampton Üniversitesi, Klinik Psikoloji alanında burslu misafir öğretim üyesi olarak görev yapmasının ardından, Cumhuriyet Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak akademik çalışmalarına devam etmiş ve Eğitim Bilimleri Bölümü bölüm başkanlığını yürütmüştür. Aynı yıllarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır.

Dr. Uzun’un akademik çalışmaları son yıllarda Çocuklarda Bilinçli Farkındalık (Mindfulness for Children) ve Mindful Okul Uygulamaları alanına yönelmiştir. Uluslararası düzeyde uzun soluklu eğitimlerini tamamlayan Dr. Uzun, ‘İleri Düzey Mindful Okul Eğitimcisi’ ünvanını almıştır. Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürlüğü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölüm Başkanı Özen Yazgan ile birlikte, halen Bahçeşehir Kolejleri İlköğretim düzeyinde uygulanan Mindful Okul Müfredatını geliştirmiştir. Çocuklarla Mindfulness Programı’nın değerlendirilmesine olanak sağlayan, BAU Çocuklar için Mindfulness Ölçeği, yürüttüğü bir yüksek lisans kapsamında geliştirilmiştir.

Dr. Uzun’un, Mindful Okul Uygulamaları alanında yürüttüğü tez ve bilimsel araştırma bulguları ile ülkemizi uluslararası platformlara taşıyan eğitimcinin, ulusal, alan indexleri ve SSCI’de taranan uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.

Dr. Uzun, Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD’nda Doçent Dr. olarak ile görevine devam etmektedir.